Årsklasser fram til 1949

Bilder herfra kommer etterhvert

Tekst

Bli' me' oss på hjul med historien