Årsklasser fra 1950 - 1959

Flere bilder herfra kommer etterhvert

H-16504, 1951-modell

Volvo LV 142


Første eier:

Karl Lia i Drangedal


Eier under treffet:

Henning Aasbø i Gjerstad


Lastebileier Karl Lia i Drangedal kjøpte denne bussen for å drive turkjøring. Han monterte
større bakhjul på bussen for at den skulle bli bedre på vinterføre. Han måtte da bruke enkle hjul bak.


Det var ikke lett å drive turkjøring. Bussen ble derfor brukt til ulike slags oppdrag. Blant annet hentet han hjem sauer som hadde vært på sommerbeite, med bussen.


Seinere fikk han også påmontert brøytefeste og
brukte den til brøyting en vinter.


Bussen ble avskiltet i desember 1959 og satt i en garasje der den stod i mange år. Nåværende eier fikk kjøpt bussen i 1997, som har stått innendørs i alle år.

D-14890, 1952-modell

Volvo B513


Første eier:

Einar Elseth


Eier under treffet:

RHF Arbeidsgruppe Glåmdal


D-14890 gikk i rute mellom Kongsvinger og Skarnes, på begge sider av Glomma.


Sist på 50-tallet ble den overtatt av Statsbanenes Bilruter (NSB). Bussen er totalrenovert.

D-25745, 1952-modell

Scania - Vabis B62 S


Første eier:

AFHA Bilruter


Eier under treffet:

Ragnar Steien


D-14890 gikk i rute for AFHA bilruter fra 1952 til 1970, hovedsakelig i Alvdal og Folldal kommuner.


Bussen sto ute fra 1970 til 1994 og fikk en omfattende restaurering fra 1994 til 1999.


Ble Beste buss i årsklassen 1950 - 1959.

E-15668, 1957-modell

Scania - Vabis BF 73-58V


Første eier:

AL Gjøvik og Vardal Bilruter


Eier under treffet:

Vestoppland Bussveteran


Som ny gikk den som i Bybuss i Gjøvik. I 1965 ble den med inn i Vestoppland Bilselskap, og den ble solgt i 1974 og ble da campingbuss.


Sommeren 1995 ble den funnet i en skogkant i Kolbu, og var i ganske dårlig forfatning. Ildsjeler i daværende Gjøvik og omegn Veteranbussklubb fikk bussen i hus og startet restaureringa.

Bli' me' oss på hjul med historien