Jobbing på bussene våre - og annet

Vi må selvfølgelig pusse og mekke på bussene våre - og ellers gjøre en innsats i lokalene våre. Her er noen få  bilder fra dette.11er'n                    Dugnad i 2014