Årsklasser fra 1980 - 1984

Bilder herfra kommer etterhvert

Tekst

Bli' me' oss på hjul med historien