RHF Vestfold

© 2020

 Sist oppdatert: 21. oktober 2020 

Våre busser

Her er noen bilder av bussene som tilhører foreningen, og også fra de lokalene

som vi både har disponert og som vi disponerer.Lokalene vi hadde tidligere i Horten


Z-6445, Johansen-bussen


Z-6045, Paulsen-bussen


Z-11674, Farmand-bussen


LH 65477, Øybuss 502Bli' me' oss på hjul med historien