Årsklasser fra 1985 - 1989

Bilder herfra kommer etterhvert

Tekst

Bli' me' oss på hjul med historien