Årsklasser fra 1960 - 1964

E-6020, 1960-modell

Scania-Vabis D 10


Første eier:

Ottadalen Kommunale Billag


Eier under treffet:

RHF Lillehammer og Gudbrandsdal


E-6020 ble satt inn i ruta Otta - Grotli. Og i 1962 ble den den første OKB-bussen som fikk montert Telmabrems.


Da var den godt utstyrrt til bruk i ruta over Sognefjellet, en rute som har Norges største høydeforskjell, fra 1.435 meter på Sognefjellet til havninå i Skjolden.


I 1976 ble bussen utrangert og i 2012 overtok. RHF Lillehammer og Gudbrandsdal bussen.

I-27324, 1960-modell

Scania-Vabis B55-63


Første eier:

L/L Setesdal Automobilruter


Eier under treffet:

LL Setesdal Bilruter


I-27324 har tilhørt samme selskap helt siden den var ny - og også hatt internnummer 24. Bussen ble satt inn i sommertrafikk Kristiansand - Hovden.


Det var en moderne turistbuss med røykekupe bak. Vinterstid ble stolene i røykekupeen tatt ut og brukt til godsrute mellom Byglandsfjord, Valle og Hovden.


I 1970 ble skilleveggen til røykekupeen tatt bort og det ble satt i seter helt bak. Denne bussen har aldri vært avregistrert.

H-4525, 1961-modell

Scania-Vabis B75-58


Første eier:

Ødegårdens Bilruter - ØBR


Eier under treffet:

RHF Telemark


H-4525 ble brukt i forskjellige ruter for ØBR mellom 1961 og 1978 - blant annet på hovedruta Kragerø - Skien.


Etter at de solgte den har den hatt flere eiere fram til at RHF Telemark kjøpte den i 1997. De fikk den da restaurert i samarbeid med Bjørge Karosseri i Skien.


Ble Beste buss i årsklassen 1960 - 1964.

O-1874, 1962-modell

Scania-Vabis B75 - 58LV


Første eier:

Bergen - Hardanger Bilruter - BHB


Eier under treffet:

Hordaland veteranbuss stiftelse


BHB brukte denne bussen til turer om sommeren og som skibuss til Kvamskogen om vinteren.


I 1966 fikk den andre seter, og ble da satt inn i rute på Eikelandsosen.


I 1978 overtok Bergen - Hardanger - Voss Billag bussen, og da ble den brukt til skoleruten Dale - Bergsdalen fram til 1980.

F-1029, 1962-modell

Scania-Vabis B55-63V


Første eier:

AS Svelvikruten


Eier under treffet:

Drammen og omegn Busshistoriske Forening


F-1029 var rutebuss for AS Svelvikruten, som ble eid og drevet av Svein Helling Busslinjer.


Fra 1968 ble den så brukt som skolebuss på Rødberg, tilhørende Gullik Løytegård.


Det var RHF-medlemmer som så oppdaget den, og medlemmer av DOBHF har restaurert den.

F-30126, 1963-modell

Scania-Vabis B55-58


Første eier:

Ål Rutebillag


Eier under treffet:

Vy Buss AS


F-30126 ble kjpt av Ål Rutebillag i 1962, men den ble registrert i januar 1963.


Bussen var i bruk til midt på 1980-tallet og den eies i dag av VY Buss AS, og blir tatt vare på av RHF-medlemmer i Hallingdal.

R-2055, 1964-modell

Volvo B 615-05


Første eier:

H.S.D. Bilane


Eier under treffet:

Hordaland Veteranbuss Stiftelse


R-2055 ble levert til H.S.D. Bilane sin avdeling i Sunde, og satt inn på rutene i Kvinnherad. Der ble den brukt i 16 år.


I 1980 kjøpte en bonde på Halsnøy bussen, og der ble den stående ubrukt i 16 år og ble preget av alvorlig forfall.


Men i 1991 ble det satt i gang et restaureringsarbeid, som holdt på i hele 10 år. Da Folgefonns-tunellen ble åpnet i juni 2001, var R-2055 en av de som gikk fremst i kortesjen.

A-15720, 1964-modell

Leyland WM Lert 2/1


Første eier:

AS Oslo Sporveier


Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening


A-15720 ble bygd hos VBK i Horten.


Bussen fikk intern.nr. 720 og var i trafikk til 1977, og da den ble tatt ut av trafikk forsvant også de siste legendariske sølvbussene i Oslo.


Bussen har siden utrangering i 1977 blitt brukt som museumsbuss, i tilknytning til Sporveis-museets aktiviteter.

O-4051, 1964-modell

Scania-Vabis B56 - 58


Første eier:

Drosjebilenes Turistbusser Bergen


Eier under treffet:

Hordaland Veteranbuss Stiftelse


Drosjebilsentralen i Bergen drev turkjøring med egne busser fra sist på 1920-tallet og frem til midten av 80-tallet.


O-4051 er den eneste av disse bussene vi vet om som er tatt vare på. Bussen gikk i fast turkjøring for Viking Tours of the Fjords.


Bussen er utstyrt med Chapman stoler der både seter og seterygger er justerbare. Slike stoler var også brukt i mindre rutefly.


O-4051 har et spesialdesign fra Arna Bruk som kun ble levert til noen få kunder.

R-7001, 1964-modell

Scania-Vabis B56-58


Første eier:

H.S.D. Bilane


Eier under treffet:

Hordaland Veteranbuss Stiftelse


Denne ble brukt som turbuss hos H.S.D. Bilane sin avdeling i Norheimsund da den var ny.


De første sommerene gikk den på turer for London Forways, mellom Bergen og Amsterdam.

Etter dette ble den brukt som rutebuss i fra 1974. Da den ble restaurert ble turbusstolene satt inn i bussen igjen.


Bussen fikk diplom for 10-års deltagelse.

K-11831, 1964-modell

Mercedes-Benz LPO 1113 / 517


Første eier:

De Sammensluttede Bilruter


Eier under treffet:

Veteranbussklubben SamSør Agder


K-11831 var en av tre like busser som ble levert i 1964. Denne ble satt i rute mellom Lista - Farsund - Snartemo jernbanestasjon.


I 1980 ble den solgt, og SamSør Agder fikk overta bussen i 1999. Da hadde den stått i en garasje i 19 år.

F-30299, 1964-modell

Volvo B715-18


Første eier:

NSB Krøderenrutene


Eier under treffet:

Medlemmer av DOBHF:

Oddvar Foss, Bent Guttorsen, Jørn T Norup og Vidar Såtvedt


F-30299 ble bygd hos Larvik karosseri som kombinertbil med åpen plan.


Den gikk i Krøderen med passasjerer og melk fra bondegårdene til Krøderen Meieri. Det ble etter hvert bygd kapell over lasteplanet for å unngå at melken skulle fryse om vinteren.