Årsklasser fram til 1929

Det var bare to busser i Tønsberg av denne årsklassen, men den ene var til og med en ekte Vestfolding.


R-200, 1920 Ford TT.


Første eier:

L/L Automobilruta Milde - Bergen.


Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser.


På 1980-tallet ble bussen restaurert av Repstad i Søgne. Bussen står vanligvis parkert på teknisk museum i Bergen.


G-846, 1924 Ford TT


Første eier:

Rutebileier Marinius Hansen, Tønsberg


Eier under  treffet:

Geir Mæland


Mest sannsynlig var den bygget ved Tønsberg Vognfabrikk. Bussen sto i mange år i bruk som hønsehus, før den ble restaurert.


Vant: Beste 1929 eller eldre.