Årsklasser fra 1970 - 1979

Det var 15 busser i Tønsberg i denne årsklassen.


E-6125, 1970 Volvo.


Første eier:

Fåvang Ysteri


Eier under treffet:

Ringebu - Fåvang Innkjøpslag


RHF Lillehammer Arbeidsgruppe hadde oppdraget med å ta vare på denne kombinertbussen for Ringebu - Fåvang Innkjøpslag.


 Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


E-6317, 1970 Volvo BB 57.


Første eier:

Ringebu Bilruter / Martin Nybakken.


Eier under treffet:

Martin Nybakken.


Den gikk som rutebuss og senere som skolebuss helt fra til 1994.


Bildet er  fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


S-1932, 1970 Scania D11.


Første eier:

Firda Billag


Eier under treffet:

Firda Billag


Denne gikk i rute fram til 1994.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


TV 11916, 1971 Volvo BB 57-55.


Første eier:

Aurland Kommunale Rutebilar


Eier under treffet:

RHF Sogn og Fjordane.


Den har vært brukt til både tur- og rutekjøring fram til den ble avskiltet i 1987.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


D-14842, 1971 Volvo BB 57-60.


Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger


Eier under treffet:

Åsnes Veteranbuss Klubb.


Den første tiden ble den bare brukt til turkjøring.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


CC 11463, 1971 Mercedes-Benz O 317.


Første eier:

Randems Bilruter og AS Enebakkrutene


Eier under treffet:

Aarø Automobilselskap AS


Gikk den første tiden som turbuss.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


SN 24558, 1972 Volvo.


Første eier:

A/S Bergen Nordhordland Trafikklag


Eier under treffet:

Veteranklubben i BNR / HSD Buss


Den gikk som turbuss, og var i bruk helt fram til 1993.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


JU 21521, 1973 DAF DT 615.


Første eier:

Elsrudruta i Hønefoss


Eier under treffet:

Helge Dybdahl


Den gikk i rute fram til 1980 da den ble solgt til Ringerike Yrkesskole som skolevogn fram til 1996.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


VD 55511, 1973 Scania.


Første eier:

Trondheim - Orkladal Billag


Eier under treffet:

HOB og Thamshavns-banens Venner.


Denne ble innkjøpt for å bruke på ruta Trondheim - Berkåk. Er i sine opprinelige farger.


JC 36416, 1974 Volvo B 57-60.


Første eier:

Vestoppland Bilselskap på Gjøvik


Eier under treffet:

Vestoppland Bussveteran.


Den var i trafikk fram til 1997.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


UE 28867

1974 Mercedes-Benz OM 352.


Første eier:

Valldal - Åndalsnes Rutebillag.


Eier under treffet:

Mørebil AS.


Bussen var i drift fram til 1997.


Bildet er tatt i Volda av busspage.net.


SN 95883, 1977 Volvo B 58-60.


Første eier:

Bergen - Hardanger Billag


Eier under treffet:

HSD Buss


BHV Veteran disponerer bussen på vegne av HSD Buss. Den ble brukt fram til 1994, da den ble satt bort for å tas vare på.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


UX 25370, 1978 Volvo B 609.


Første eier:

Mørelinjen Surnadal


Eier under treffet:

Arvid Gøran Glomstad.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


JU 39822, 1978 DAF SB 1602 DH 605.


Første eier:

Engseth Busslinjer


Eier under treffet:

Nettbuss Ringerike AS.


Denne ble bare brukt som turbuss fram til den ble solgt til Alta VGS til sjåføropplæring. De solgte den i 2002 til Nettbuss Ringerike.


Vant: Beste 1970-taller.


Bildet er fra Touring Car Team Marcel.


SP 20259, 1978 Volvo B 58.


Første Eier:

Østerdal Billag / Feriebussen


Eier under treffet:

Hans P. Schulz


Den gikk som turbuss på mange turer til St. Petersburg og Moskva.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.