Årsklasser fra 1940 - 1949

Det var fire busser i Tønsberg i denne årsklassen.


H-15396, 1945 Ford.


Første eier:

Hans Løite.


Eier under treffet:

RHF Telemark.


Bussen ble brukt som lastebil i ukene, og som kirke- og turbuss i helgene. Den ble bortsatt i 1960, og gjenfunnet i 1996.


R-1128, 1946 Dodge.


Første eier:

L/L Automobilruta Fana-Bergen


Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser


Bussen var opprinnelig en 1943-modell militær lastebil, men ble ombygget og satt i rutedrift etter krigen. Gikk i rute fram til 1964 eller 65.


Bildet er hentet fra RHF.no.


Z-11504, 1946 Volvo.


Første eier:

Rutebilene Øybuss i Tønsberg


Eier under treffet:

Interessegr. Brødrene Hanssens Auto


De driver en restaurert BP-stasjon på Nøtterøy.


Dette var den første nye bussen som ble levert til Vestfold etter krigen, og gikk i rute helt frem til 1960.

D-13019, 1946 Volvo B 512.


Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger


Eier under treffet:

Nettbuss AS


Bussen ble hentet ut av skogen i 1993 og restaurert av NSB Hølandsrutene.


Vant: Beste 1940-taller og

Best in show - publikumsprisen.