Årsklasser fra 1950 - 1959

Det var 14 busser i Tønsberg i denne årsklassen.


R-753, 1950 Bedford.


Første eier:

Bilruta Os - Bergen


Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser


Gikk sine første år som turbuss, men endte opp i 1964 som lagerskur i en myr til Gaia Veteranbusser kjøpte den i 1992 og restaurerte den.


D-25745, 1952 Scania-Vabis.


Første eier:

Alvdal - Folldal - Hjerkinn - Atna Bilruter, som i dag heter Østerdal Billag


Eier under treffet:

Ragnar og Sindre Steien


Gikk i rutetrafikk til 1970, og ble deretter stående utendørs til far og sønn Steien tok seg av den og restaurerte den.


Vant: Beste 1950-taller.

R-1111, 1953 Volvo


Første eier:

Bergen - Norhordland Trafikklag


Eier under treffet:

BNR / HSD


Var opprinnelig en kombinert vogn, og stasjonert på Torsheim, der den fraktet gjødsel.


Ble ombygd til ren buss i 1957 og brukt til midt på 1970-tallet. I 1997 ble bussen restaurert.

Y 169 - svenskregistrert, 1953 Volvo.


Eier under treffet:

Karl-Erik "Kebbe" Kristofferson fra Örnsköldsvik i Nord-Sverige.


Dette var den eneste utenlandske bussen på treffet,  De kjørte over 860 km på to dager, hver vei, for å komme til Tønsberg.


Bussen er ikke restaurert, bare vedlikeholdt. Den er høyrerattet, og pga venstrekjøring i Sverige da den var ny, er den utstyrt med dør på begge sider av bussen.


Y 169 kan man nå få kjøpt - men da som modell fra Edition Atlas, for de som måtte ønske det - og da ser den slik ut.

R-1143, 1954 Scania-Vabis.


Første eier:

Åsane Billag


Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser


Bussen gikk i fast rute til midt på 70-tallet, deretter som reservevogn. Satt bort som veteran sist på 70-tallet, og lakkert i sin opprinelige farge i 1995.


T-1042, 1955 Bedford


Første eier:

E P Ytrelid


Eier under treffet:

RHF Sunnmøre


Gikk i trafikk frem til 1977, og ble overtatt av RHF Sunnmøre i 1988 som har bevart den i orginal stand.


D-14849, 1955 Volvo B 614 F.


Første eier:

NSB Veholtruten


Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening


Gikk i rute fram til midt på 70-tallet da Forsvaret overtok bussen. I 1982 overtok foreningen bussen.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

H-15724, 1956 Volvo.


Første eier:

Torleif Lilløy


Eier under treffet:

RHF Telemark


Ble utrangert i 1973, og kjøpt av RHF Telemark i 1991 som restaurerte den ferdig i 1994.


Vant: Beste snutebil.

E-15668, 1957 Scania-Vabis D 642.


Første eier:

Gjøvik og Vardal Bilruter


Eier under treffet:

Vestoppland Bussveteran


Den gikk i rute fram til 1974 da den ble solgt og endte opp som campingbuss. Sommeren 1995 ble den gjenfunnet og etterhvert renovert.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


B-5377, 1957 Scania-Vabis D 642.


Første eier:

Søndre Skjeberg Billag


Eier under treffet:

Veteranbussgruppen i Nettbuss Østfold


Bussen ble brukt til både tur- og rutekjøring. Sto hensatt en periode før den endte som reservebuss fram til 1976.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

K-3174, 1957 Volvo D 96 A.


Første eier:

Sørlandsruta, Mandal


Eier under treffet:

Sørlandsruta, Mandal


Den ble kjøpt inn som turbuss, og gikk over i rutekjøring fram til 1972. Da ble den solgt og endte opp som hytte på Kvinlog.


Bildet er hentet fra RHF.no.

S-7013, 1958 Volvo.


Første eier:

Firda Billag


Eier under treffet:

Firda Billag


Ble brukt som rutebuss frem til 1990. Den er ikke restaurert, bare vedlike-holdt, og i god stand.


S-3136, 1958 Volvo D 67 B.


Første eier:

Gol - Lærdal - Maristuen Billag


Eier under treffet:

RHF Sogn og Fjordane


Bussen er en turbuss med høyreratt. Var i trafikk fram til midt på 70-tallet.


Bildet av er tatt i Lærdal av busspage.net.


K-11877, 1959 Volvo.


Første eier:

Sirdal og Gyland Bilruter


Eier under treffet:

Sirdal Kommune


Bussen sto lagret i en garasje da den ble gjenfunnet i 1990, men først i 2003 ble den restaurert på Bjørge Karosseri i Skien for 775.000,-. Opprinnelig kostet den 111.500,- i innkjøp som ny i 1959.