Årsklasser fra 1930 - 1939

Det var tre busser i Tønsberg i denne årsklassen.


B-10439, 1936 Chevrolet.


Første eier:

Hans Paulsens Bilruter på Onsøy


Eier under treffet:

Fredrikstadsdistriktets Rutebiler AS.


De kjøpte den i 1990, og i samarbeid med Råde karosseri fikk de restaurert bussen ferdig i 1992.


Vant: Beste 1930-taller.


O-1861, 1937 Volvo FC 90.


Første eier:

Bergen Hardanger Billag


Eier under treffet:

BHV Veteran.


Brukt i rute fram til 1967 og deretter tatt vare på. BHV Veteran overtok bussen i 1997.


Bildet er hentet fra RHF.no.


F-30051, 1938 Volvo.


Første eier:

Ola Nilsens Bilruter i Tjølling


Eier under treffet:

Nettbuss Ringerike AS.


Bussen gikk opprinnelig mellom Tjølling og Sandefjord i Vestfold, men ble i 1954 solgt til Håkon Solbakken på Sokna i Ringerike. I 1986 ble den overtatt av Engseth busslinjer og restaurert av dem, etter å ha vært en hytte i skogen.