Årsklasser fra 1960 - 1969

Det var 33 busser i Tønsberg i denne årsklassen.


I-27324, 1960 Scania-Vabis.


Første eier:

L/L Setesdal Automobilruter


Eier under treffet:

L/L Setesdal Automobilruter


Bussen hadde opprinelig egen røyke-kupe. Den ble brukt som skolebuss helt til i 1982. Registreringsskiltene har aldri vært av bussen siden den var ny.


H-4618, 1960 Scania-Vabis.


Første eier:

Fredheim og Sundsaasen


Eier under treffet:

Nettbuss Drammen


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


D-25806, 1961 Scania-Vabis.


Første eier:

Per Hylen på Kvikne


Eier under treffet:

Gunnar Rømseth


Bussen gikk opprinnelig i rutetrafikk mellom Kvikne - Tynset - Ulsberg, men den er i dag hjemmeværende i Mossedistriktet.


O-1874, 1962 Scania-Vabis D 10.


Første eier:

Bergen - Hardanger Billeg


Eier under treffet:

HSD Buss AS


Den ble brukt som turbuss fram til 1966 da den ble satt i rutetrafikk, helt fram til 1980.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


D-25736, 1962 Volvo B 57.


Første eier:

Olav A. Hokstad


Eier under treffet:

RHF Trøndelag


Bildet er fra Ingar Liens Picasaweb.


H-4590, 1962 Volvo.


Første eier:

Fyresdal - Vrådal - Nissedal L/L


Eier under treffet:

Telemark Bilruter


Den ble brukt i rute fram til 1981, og deretter ble den etterhvert en campingbuss.


Vant: Beste 1960-taller.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


H-4569, 1962 Scania-Vabis D10 R21.


Første eier:

Vest-Telemark Billag


Eier under treffet:

Telemark Bilruter


Den gikk i rutetrafikk fram til 1980.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


F-1029, 1962 Scania-Vabis.


Første eier:

AS Svelvikruten, Drammen


Eier under treffet:

Drammen og Omegn Busshistoriske Forening


Den gikk som skolebuss til sist på 70-tallet, og ble restaurert i 1991.


D-14949, 1963 Volvo B 615.


Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger


Eier under treffet:

Nedre Solør Bussveteranklubb


Den gikk i rutetrafikk fram til 1983.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


L-9500, 1963 Volvo D 67 B.


Første eier:

Nedstrandsruta


Eier under treffet:

RHF Rogaland


Var i rute fram til 1972, men ble solgt i 1982 til ett idrettslag.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


F-30126, 1963 Scania-Vabis D7 R20.


Første eier:

Ål Rutebillag


Eier under treffet:

Hallingdal Billag AS


Bussen var i bruk fram til midt på 80-tallet.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


B-1887, 1964 Leyland.


Første eier:

London Transport Ltd


Eier under treffet:

Jan Fredrik Flock


Ikke overraskende gikk denne bussen sine første år i London, helt frem til juli 1984. Deretter ble den importert til Norge, og havnet først i Moss, senere i Halden.


F-30299, 1964 Volvo.


Første eier:

NSB Krøderrutene


Eier under treffet:

Drammen og Omegn Busshistoriske Forening


Den gikk sine første år som buss og melkebil i Krøderen.


Vant: Beste kombinertbuss/gods-rutevogn.


A-15720, 1964 Leyland WM.


Første eier:

AS Oslo Sporveier


Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening


Bussen gikk i rute frem til 1977, og ble overtatt av dagens eier samme året. Den har fått tilbake sin opprinnelige konduktørplass, siden denne var en tomannsbetjent buss.

A-15465, 1964 Volvo B 655.


Første eier:

De Blå Omnibusser


Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening


Denne ble brukt som turbuss, og var også utstyrt for sjåføropplæring. I 1978 ble den solgt til en kjøreskole.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


S-3020, 1964 Volvo D8 R20.


Første eier:

Sogn Billag L/L


Eier under treffet:

Sogn Billag L/L


Den ble brukt som turvogn til midt på 70-tallet.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


I-2344, 1964 Volvo B 615.


Første eier:

Frolandsruta


Eier under treffet:

Frolandsruta


Denne ble brukt til turkjøring, og da mye til DDR.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


E-15509, 1965 Scania-Vabis.


Første eier:

Andreas Dahl på Jevnaker


Eier under treffet:

Nettbuss Hadeland AS


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


C-4649, 1965 Scania-Vabis.


Første eier:

Bærums Forenede Bilruter


Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening


Bussen gikk i rute til den ble solgt til Fana Folklore i 1979. BFB kjøpte den tilbake i 1991 med tanke på bevaring.

A-15067, 1965 DAF TB 160.


Første eier:

Ing. M. O. Schøyens Bilcentraler


Eier under treffet:

Veteranbussklubb SBC


Den gikk fast på ruten Oslo - Hurum helt fram til 1975.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


T-1226, 1965 Volvo TD 70B.


Første eier:

NSB Bilruter, Ålesundruta


Eier under treffet:

RHF Sunnmøre


Fram til 1985 ble den brukt i rutetrafikk, men etter da var den reserve fram til avskilting i 1993.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


E-6225, 1966 Volvo.


Første eier:

Gausdal Bilselskap


Eier under treffet:

Litra AS


Bussen gikk i rute til den ble utrangert i 1985, og ble stående i garasje til RHF Lillehammer overtok den i 1992.

B-5468, 1966 Scania-Vabis.


Første eier:

AS Østfold Bilruter


Eier under treffet:

Nettbuss Østfold.


Bildet er fra RHF.no.

F-5008, 1967 Scania-Vabis CR.


Første eier:

Västerås Omnibus AB i Sverige


Eier under treffet:

Nils Zimmermann


Den gikk opprinnelig i rutetrafikk i Västerås. Da denne bussen ble solgt til en skrothandler i 1992, berget nåværende eier den og tok den til Norge og restaurerte den i Drammen Kommunale Trikk sine farger.

T-1047, 1967 Scania-Vabis.


Første eier:

Mørebil


Eier under treffet:

Mørebil


Bussen gikk som skolebuss helt frem til 1991, og er deretter tatt vare på av Mørebil som fortsatt bruker den under spesielle anledninger. Den har aldri vært avskiltet.

UE 40589, 1967 Volvo B57.


Første eier:

Stranda og Sykkylven Billag


Eier under treffet:

Vest Busscar


Bildet er fra Bergli Truckstop.no.


B-5331, 1967 Scania-Vabis.


Første eier:

Glombuss


Eier under treffet:

Nettbuss Østfold.


De første årene gikk den som turbuss, før den gikk over til rutekjøring. I 1977 fikk den rullestolheis.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


A-15082, 1968 Scania.


Denne bussen står ikke omtalt i katalogen til treffet, så derfor har vi lite informasjon om denne.


Dette skyldes at den ble sent påmeldt til treffet.


C-30327, 1968 Scania-Vabis.


Første eier:

NSB Bilruter


Eier under treffet:

Larvik Museum


Dette er en av to prototyper som ble laget i aluminium på Larvik Karrosseri etter oppdrag av NSB Bilruter, som ønsket seg en buss som var garantert vanntett i 10 år. Så på tross av sine 13,35 m, veier bussen bare 8,3 tonn.


Bussen gikk sine første år i rute i Nord-Odalen, men etter hvert havnet den hos Larvik Museum som senere har solgt den. Mer om bussen her.

H-7545, 1968 Scania-Vabis.


Første eier:

Skien - Telemark Bilruter


Eier under treffet:

RHF Telemark.


Brukt til tur og rutekjøring  fram til 1992. Ble overtatt av brannvesenet i Skien i 1993, og rakk å bli brukt en gang i en brannøvelse før RHF Telemark fikk reddet den.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


Z-11674, 1968 Volvo B57.


Første eier:

Rutebilene Farmand AS


Eier under treffet:

Norgesbuss AS


Gikk som bybuss i Tønsberg og etter at den var restaurert ble den brukt av turbil-avdelingen på handleturer til Strömstad - derfor fikk den etterhvert navnet "Harrybussen".


Er nå i RHF Vestfold sitt eie. Mer om bussen her.


Foto: busspage.net.


R-51003, 1969 Scania.


Første eier:

Indre Nordhordland Dampbåtlag


Eier under treffet:

BNR Bergen Veteranklubb


Denne bussen har fortsatt samme selskap som eier som da den var ny. Ble brukt som rutebuss fram til 1981.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.


KE 69036, 1969 Volvo B58.


Første eier:

Drammen kommunale Trikk


Eier under treffet:

Nettbuss Drammen


Denne bussen har også samme eier som den alltid har hatt.


Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.