Kontakt oss

Vil du komme i kontakt med noen av oss i RHF Vestfold? Da har du adressene til oss på disse sidene.


Kontaktperson for RHF, avdeling Vestfold er:


Svein M. Syversen

Strandåsveien 3 C - 3125 Torød

Mobil 992 41 070

E-post: Svein


Styret i RHF Vestfold                    Styremedlemmer


Varamedlemmer, Valgkomité og Revisor                    Webansvarlig


Bli' me' oss på hjul med historien