Varamedlemmer / Valgkomitè / Revisor

Varamedlemmer:Leif-Kåre Lauritsen


Valgkomitè:


Berit Eldevik, lederOlav SommerstadØyvind Schaug


Revisor:


Trond Glemming                    Rudjuveien 7                    3260 Larvik

Tlf.: 33 13 50 22                    Mobil: 959 99 299

E-post: Trond