Årsmøte 2006

Påtroppende leder, Harald Stenhaug, overtar formannsvervet av Rolf H. Therkelsen, som står til høyre i bildet.


Møtet ble holdt på ett av Scania sine møterom på Kilen i Tønsberg.


Fra venstre her sitter: Sommerstad, Kristian, Rolf, Egil og Helga.


Her er flere av de frammøtte. Fra venstre: Rolf, Liv-Inger, Stein Rune, Sommerstad, Leif Kåre, Kristian, Rolf, Egil, Helga, Jean og Terje.