Nord-Norge Bussen, på Kråkmoa

De to øverste fotoene er tatt av Emil Olsen fra Lødingen en gang på 50-tallet. Nord-Norge Bussen var et samarbeid mellom Ofotens Bilruter og Saltens Bilruter og senere også Harstad Oppland Rutebil.


Det er Nord-Norge Bussen på vei fra Fauske og Bodø til Narvik som har kjørt utenfor veien på Kråkmohøgda.


Dette er på dagens E6, men da dette skjedde het veien Riksvei 50. Emil var passasjer i en av de andre bussene, som kom en stund etter at Narvik-bussen hadde kjørt utenfor.


Flere passasjerer trådde til med å holde i tau for å forhindre at bussen skulle velte over kanten. De klarte til slutt å få den opp på veien igjen ved hjelp av de andre bussene som kom til.


Både de resterende nordgående og sørgående bussene dukket opp etter hvert.


Det kunne blitt en gangske stor ulykke av dette, for både rett bak og rett foran bussen var det mye høyere ned til terrenget utenfor veien, slik at da kunne bussen veltet helt rundt og trillet ned i dalen. Men heldigvis gikk det bra og ingen ble skadet.


Dette er et postkort av  B/F Røfjell med tre busser ombord. Den gikk mellom Bognes og Skarberget, og var derfor et fast innslag i turen med Nord-Norge Bussen mellom Narvik og Fauske.


Det er derfor mest sannsynlig at det er den ruten disse tre bussene var ute på.


Den dag i dag er det fortsatt ferge på denne strekningen, som er den eneste fergestrekningen på dagens E6.