Busshistorie fra Lødingen i Nordland

Her er et foto tatt av Åse Olsen (da Stenhaug) i 1946 i Lødingen.

Bildet skal være av den aller første bussen som kom til Lødingen, men legg merke til at den ikke er registrert!!


Bussen var eid og kjørt av Oddmar Erikstad, som man ser bak rattet på dette bildet.


Erikstad kjørte bussrute innenfor Lødingen sentrum og videre til Neshavn, der tyske soldater hadde fått bygd en kai under krigen. Derfra gikk det båtrute videre utover i Lødingen kommune i retning mot Lofoten. Han brukte også å kjøre til fotballkamper som ble holdt på banen på Nes Fort, dette bildet er tatt rett før avreies til en slik fotballkamp. Dette rutetilbudet ble opprettholdt fra 1946 og fremover noen år.


I Årbok for Lødingen 2003 / 04 skriver Jan Sande: ”Det var ikke ordnet med noen regelmessig skoleskyss gjennom Ura. Det betydde at vi måtte gå hele veien, ca ei mil hver vei, og håpet hver gang at noen møtte oss. Når jeg sier noen kan jeg nevne Oddmar Erikstad som hadde en buss. Den var avskiltet og i tillegg vanskelig å snu på den smale veien. Jeg husker en gang vi var kommet til Klokkarelva, da kom Oddmar. Jeg var ute og hjalp til med spett for å få snudd bussen. Oddmar kommenterte avskiltinga med: - 'Så længe de ikkje skrur ut pluggan så kjør æ.'”


Det var tydeligvis ikke så nøye med lovligheten av denne bussruten! Kanskje dette var en av Norges første piratbusser? Bare en liten kuriositet fra Nord-Norsk kollektivtransport.