Styremedlemmer

Fungerende Sekretær:

Svein Syversen - Kontaktperson for RHF avdeling Vestfold

  Strandåsveien 3 C - 3125 Torød

  Mobil 992 41 070

  E-post: SveinRichard Sommerstad

  Kirkeåsveien 19 - 3175 Ramnes

  Mobil 402 19 874

  E-post: RichardFrode Foyn

  Ringshaugveien 136 - 3150 Tolvsrød

  Mobil: 901 43 094

  E-post: FrodeGunnar Rønningen


Bli' me' oss på hjul med historien