Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fram til 1929

Det var bare to busser i Tønsberg av denne årsklassen, men den ene var til og med en ekte Vestfolding.

 

R-200, 1920 Ford TT.

 

Første eier:

L/L Automobilruta Milde - Bergen.

 

Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser.

 

På 1980-tallet ble bussen restaurert av Repstad i Søgne. Bussen står vanligvis parkert på teknisk museum i Bergen.

 

G-846, 1924 Ford TT

 

Første eier:

Rutebileier Marinius Hansen, Tønsberg

 

Eier under treffet:

Geir Mæland

 

Mest sannsynlig var den bygget ved Tønsberg Vognfabrikk. Bussen sto i mange år i bruk som hønsehus, før den ble restaurert.

 

Vant: Beste 1929 eller eldre.

 

Bli' me' oss på hjul med historien