Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1980 - 1989

Det var tre busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

KZ 29479, 1981 Volvo B 10 M.

 

Første eier:

Oslo Sporveier

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening.

 

Dette er en av de 15 første leddbus-sene som ble tatt i bruk i Oslo.

 

 

 

 

 

 

JU 53289, 1985 Volvo B10M.

 

Første eier:

Elsrudruta

 

Eier under treffet:

Helge Dybdal

 

Bussen gikk i rute i distriktene rundt Hønefoss for forskjellige selskaper.

 

Nåværende eier - som kjørte den som ny - fant bussen i Tana i Finnmark i 2002 og kjøpte den tilbake til Hønefoss og lakkerte den i sine opprinnelige farger. Da vil vi tro den er i gode hender for fremtiden.

 

 

SR 18712, 1987 Volvo B 10 R.

 

Første eier:

Oslo Sporveier

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening

 

Den gikk i rute helt fram til bare kort tid før treffet i Tønsberg.

 

Vant: Beste 1980-taller, ikke offisielt godkjent klasse.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

Bli' me' oss på hjul med historien