Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1970 - 1979

Det var 15 busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

 

E-6125, 1970 Volvo.

 

Første eier:

Fåvang Ysteri

 

Eier under treffet:

Ringebu - Fåvang Innkjøpslag

 

RHF Lillehammer Arbeidsgruppe hadde oppdraget med å ta vare på denne kombinertbussen for Ringebu - Fåvang Innkjøpslag.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

E-6317, 1970 Volvo BB 57.

 

Første eier:

Ringebu Bilruter / Martin Nybakken.

 

Eier under treffet:

Martin Nybakken.

 

Den gikk som rutebuss og senere som skolebuss helt fra til 1994.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

S-1932, 1970 Scania D11.

 

Første eier:

Firda Billag

 

Eier under treffet:

Firda Billag

 

Denne gikk i rute fram til 1994.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

TV 11916, 1971 Volvo BB 57-55.

 

Første eier:

Aurland Kommunale Rutebilar

 

Eier under treffet:

RHF Sogn og Fjordane.

 

Den har vært brukt til både tur- og rutekjøring fram til den ble avskiltet i 1987.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

D-14842, 1971 Volvo BB 57-60.

 

Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger

 

Eier under treffet:

Åsnes Veteranbuss Klubb.

 

Den første tiden ble den bare brukt til turkjøring.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

CC 11463, 1971 Mercedes-Benz O 317.

 

Første eier:

Randems Bilruter og AS Enebakkrutene

 

Eier under treffet:

Aarø Automobilselskap AS

 

Gikk den første tiden som turbuss.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

SN 24558, 1972 Volvo.

 

Første eier:

A/S Bergen Nordhordland Trafikklag

 

Eier under treffet:

Veteranklubben i BNR / HSD Buss

 

Den gikk som turbuss, og var i bruk helt fram til 1993.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

JU 21521, 1973 DAF DT 615.

 

Første eier:

Elsrudruta i Hønefoss

 

Eier under treffet:

Helge Dybdahl

 

Den gikk i rute fram til 1980 da den ble solgt til Ringerike Yrkesskole som skolevogn fram til 1996.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

VD 55511, 1973 Scania.

 

Første eier:

Trondheim - Orkladal Billag

 

Eier under treffet:

HOB og Thamshavns-banens Venner.

 

Denne ble innkjøpt for å bruke på ruta Trondheim - Berkåk. Er i sine opprinelige farger.

 

JC 36416, 1974 Volvo B 57-60.

 

Første eier:

Vestoppland Bilselskap på Gjøvik

 

Eier under treffet:

Vestoppland Bussveteran.

 

Den var i trafikk fram til 1997.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

UE 28867

1974 Mercedes-Benz OM 352.

 

Første eier:

Valldal - Åndalsnes Rutebillag.

 

Eier under treffet:

Mørebil AS.

 

Bussen var i drift fram til 1997.

 

Bildet er tatt i Volda av busspage.net.

 

SN 95883, 1977 Volvo B 58-60.

 

Første eier:

Bergen - Hardanger Billag

 

Eier under treffet:

HSD Buss

 

BHV Veteran disponerer bussen på vegne av HSD Buss. Den ble brukt fram til 1994, da den ble satt bort for å tas vare på.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

UX 25370, 1978 Volvo B 609.

 

Første eier:

Mørelinjen Surnadal

 

Eier under treffet:

Arvid Gøran Glomstad.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

JU 39822, 1978 DAF SB 1602 DH 605.

 

Første eier:

Engseth Busslinjer

 

Eier under treffet:

Nettbuss Ringerike AS.

 

Denne ble bare brukt som turbuss fram til den ble solgt til Alta VGS til sjåføropplæring. De solgte den i 2002 til Nettbuss Ringerike.

 

Vant: Beste 1970-taller.

 

Bildet er fra Touring Car Team Marcel.

 

SP 20259, 1978 Volvo B 58.

 

Første Eier:

Østerdal Billag / Feriebussen

 

Eier under treffet:

Hans P. Schulz

 

Den gikk som turbuss på mange turer til St. Petersburg og Moskva.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

Bli' me' oss på hjul med historien