Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1960 - 1969

Det var 33 busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

I-27324, 1960 Scania-Vabis.

 

Første eier:

L/L Setesdal Automobilruter

 

Eier under treffet:

L/L Setesdal Automobilruter

 

Bussen hadde opprinelig egen røyke-kupe. Den ble brukt som skolebuss helt til i 1982. Registreringsskiltene har aldri vært av bussen siden den var ny.

 

H-4618, 1960 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Fredheim og Sundsaasen

 

Eier under treffet:

Nettbuss Drammen

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

D-25806, 1961 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Per Hylen på Kvikne

 

Eier under treffet:

Gunnar Rømseth

 

Bussen gikk opprinnelig i rutetrafikk mellom Kvikne - Tynset - Ulsberg, men den er i dag hjemmeværende i Mossedistriktet.

 

O-1874, 1962 Scania-Vabis D 10.

 

Første eier:

Bergen - Hardanger Billeg

 

Eier under treffet:

HSD Buss AS

 

Den ble brukt som turbuss fram til 1966 da den ble satt i rutetrafikk, helt fram til 1980.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

D-25736, 1962 Volvo B 57.

 

Første eier:

Olav A. Hokstad

 

Eier under treffet:

RHF Trøndelag

 

Bildet er fra Ingar Liens Picasaweb.

 

H-4590, 1962 Volvo.

 

Første eier:

Fyresdal - Vrådal - Nissedal L/L

 

Eier under treffet:

Telemark Bilruter

 

Den ble brukt i rute fram til 1981, og deretter ble den etterhvert en campingbuss.

 

Vant: Beste 1960-taller.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

H-4569, 1962 Scania-Vabis D10 R21.

 

Første eier:

Vest-Telemark Billag

 

Eier under treffet:

Telemark Bilruter

 

Den gikk i rutetrafikk fram til 1980.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

F-1029, 1962 Scania-Vabis.

 

Første eier:

AS Svelvikruten, Drammen

 

Eier under treffet:

Drammen og Omegn Busshistoriske Forening

 

Den gikk som skolebuss til sist på 70-tallet, og ble restaurert i 1991.

 

D-14949, 1963 Volvo B 615.

 

Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger

 

Eier under treffet:

Nedre Solør Bussveteranklubb

 

Den gikk i rutetrafikk fram til 1983.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

L-9500, 1963 Volvo D 67 B.

 

Første eier:

Nedstrandsruta

 

Eier under treffet:

RHF Rogaland

 

Var i rute fram til 1972, men ble solgt i 1982 til ett idrettslag.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

F-30126, 1963 Scania-Vabis D7 R20.

 

Første eier:

Ål Rutebillag

 

Eier under treffet:

Hallingdal Billag AS

 

Bussen var i bruk fram til midt på 80-tallet.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

B-1887, 1964 Leyland.

 

Første eier:

London Transport Ltd

 

Eier under treffet:

Jan Fredrik Flock

 

Ikke overraskende gikk denne bussen sine første år i London, helt frem til juli 1984. Deretter ble den importert til Norge, og havnet først i Moss, senere i Halden.

 

F-30299, 1964 Volvo.

 

Første eier:

NSB Krøderrutene

 

Eier under treffet:

Drammen og Omegn Busshistoriske Forening

 

Den gikk sine første år som buss og melkebil i Krøderen.

 

Vant: Beste kombinertbuss/gods-rutevogn.

 

A-15720, 1964 Leyland WM.

 

Første eier:

AS Oslo Sporveier

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening

 

Bussen gikk i rute frem til 1977, og ble overtatt av dagens eier samme året. Den har fått tilbake sin opprinnelige konduktørplass, siden denne var en tomannsbetjent buss.

A-15465, 1964 Volvo B 655.

 

Første eier:

De Blå Omnibusser

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening

 

Denne ble brukt som turbuss, og var også utstyrt for sjåføropplæring. I 1978 ble den solgt til en kjøreskole.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

S-3020, 1964 Volvo D8 R20.

 

Første eier:

Sogn Billag L/L

 

Eier under treffet:

Sogn Billag L/L

 

Den ble brukt som turvogn til midt på 70-tallet.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

I-2344, 1964 Volvo B 615.

 

Første eier:

Frolandsruta

 

Eier under treffet:

Frolandsruta

 

Denne ble brukt til turkjøring, og da mye til DDR.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

E-15509, 1965 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Andreas Dahl på Jevnaker

 

Eier under treffet:

Nettbuss Hadeland AS

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

C-4649, 1965 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Bærums Forenede Bilruter

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening

 

Bussen gikk i rute til den ble solgt til Fana Folklore i 1979. BFB kjøpte den tilbake i 1991 med tanke på bevaring.

A-15067, 1965 DAF TB 160.

 

Første eier:

Ing. M. O. Schøyens Bilcentraler

 

Eier under treffet:

Veteranbussklubb SBC

 

Den gikk fast på ruten Oslo - Hurum helt fram til 1975.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

T-1226, 1965 Volvo TD 70B.

 

Første eier:

NSB Bilruter, Ålesundruta

 

Eier under treffet:

RHF Sunnmøre

 

Fram til 1985 ble den brukt i rutetrafikk, men etter da var den reserve fram til avskilting i 1993.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

E-6225, 1966 Volvo.

 

Første eier:

Gausdal Bilselskap

 

Eier under treffet:

Litra AS

 

Bussen gikk i rute til den ble utrangert i 1985, og ble stående i garasje til RHF Lillehammer overtok den i 1992.

B-5468, 1966 Scania-Vabis.

 

Første eier:

AS Østfold Bilruter

 

Eier under treffet:

Nettbuss Østfold.

 

Bildet er fra RHF.no.

F-5008, 1967 Scania-Vabis CR.

 

Første eier:

Västerås Omnibus AB i Sverige

 

Eier under treffet:

Nils Zimmermann

 

Den gikk opprinnelig i rutetrafikk i Västerås. Da denne bussen ble solgt til en skrothandler i 1992, berget nåværende eier den og tok den til Norge og restaurerte den i Drammen Kommunale Trikk sine farger.

T-1047, 1967 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Mørebil

 

Eier under treffet:

Mørebil

 

Bussen gikk som skolebuss helt frem til 1991, og er deretter tatt vare på av Mørebil som fortsatt bruker den under spesielle anledninger. Den har aldri vært avskiltet.

UE 40589, 1967 Volvo B57.

 

Første eier:

Stranda og Sykkylven Billag

 

Eier under treffet:

Vest Busscar

 

Bildet er fra Bergli Truckstop.no.

 

B-5331, 1967 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Glombuss

 

Eier under treffet:

Nettbuss Østfold.

 

De første årene gikk den som turbuss, før den gikk over til rutekjøring. I 1977 fikk den rullestolheis.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

A-15082, 1968 Scania.

 

Denne bussen står ikke omtalt i katalogen til treffet, så derfor har vi lite informasjon om denne.

 

Dette skyldes at den ble sent påmeldt til treffet.

 

C-30327, 1968 Scania-Vabis.

 

Første eier:

NSB Bilruter

 

Eier under treffet:

Larvik Museum

 

Dette er en av to prototyper som ble laget i aluminium på Larvik Karrosseri etter oppdrag av NSB Bilruter, som ønsket seg en buss som var garantert vanntett i 10 år. Så på tross av sine 13,35 m, veier bussen bare 8,3 tonn.

 

Bussen gikk sine første år i rute i Nord-Odalen, men etter hvert havnet den hos Larvik Museum som senere har solgt den. Mer om bussen her.

H-7545, 1968 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Skien - Telemark Bilruter

 

Eier under treffet:

RHF Telemark.

 

Brukt til tur og rutekjøring fram til 1992. Ble overtatt av brannvesenet i Skien i 1993, og rakk å bli brukt en gang i en brannøvelse før RHF Telemark fikk reddet den.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

Z-11674, 1968 Volvo B57.

 

Første eier:

Rutebilene Farmand AS

 

Eier under treffet:

Norgesbuss AS

 

Gikk som bybuss i Tønsberg og etter at den var restaurert ble den brukt av turbil-avdelingen på handleturer til Strömstad - derfor fikk den etterhvert navnet "Harrybussen".

 

Er nå i RHF Vestfold sitt eie. Mer om bussen her.

 

Foto: busspage.net.

 

R-51003, 1969 Scania.

 

Første eier:

Indre Nordhordland Dampbåtlag

 

Eier under treffet:

BNR Bergen Veteranklubb

 

Denne bussen har fortsatt samme selskap som eier som da den var ny. Ble brukt som rutebuss fram til 1981.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

KE 69036, 1969 Volvo B58.

 

Første eier:

Drammen kommunale Trikk

 

Eier under treffet:

Nettbuss Drammen

 

Denne bussen har også samme eier som den alltid har hatt.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

Bli' me' oss på hjul med historien