Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1950 - 1959

Det var 14 busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

R-753, 1950 Bedford.

 

Første eier:

Bilruta Os - Bergen

 

Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser

 

Gikk sine første år som turbuss, men endte opp i 1964 som lagerskur i en myr til Gaia Veteranbusser kjøpte den i 1992 og restaurerte den.

 

D-25745, 1952 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Alvdal - Folldal - Hjerkinn - Atna Bilruter, som i dag heter Østerdal Billag

 

Eier under treffet:

Ragnar og Sindre Steien

 

Gikk i rutetrafikk til 1970, og ble deretter stående utendørs til far og sønn Steien tok seg av den og restaurerte den.

 

Vant: Beste 1950-taller.

R-1111, 1953 Volvo

 

Første eier:

Bergen - Norhordland Trafikklag

 

Eier under treffet:

BNR / HSD

 

Var opprinnelig en kombinert vogn, og stasjonert på Torsheim, der den fraktet gjødsel.

 

Ble ombygd til ren buss i 1957 og brukt til midt på 1970-tallet. I 1997 ble bussen restaurert.

Y 169 - svenskregistrert, 1953 Volvo.

 

Eier under treffet:

Karl-Erik "Kebbe" Kristofferson fra Örnsköldsvik i Nord-Sverige.

 

Dette var den eneste utenlandske bussen på treffet, De kjørte over 860 km på to dager, hver vei, for å komme til Tønsberg.

 

Bussen er ikke restaurert, bare vedlikeholdt. Den er høyrerattet, og pga venstrekjøring i Sverige da den var ny, er den utstyrt med dør på begge sider av bussen.

 

Y 169 kan man nå få kjøpt - men da som modell fra Edition Atlas, for de som måtte ønske det - og da ser den slik ut.

R-1143, 1954 Scania-Vabis.

 

Første eier:

Åsane Billag

 

Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser

 

Bussen gikk i fast rute til midt på 70-tallet, deretter som reservevogn. Satt bort som veteran sist på 70-tallet, og lakkert i sin opprinelige farge i 1995.

 

T-1042, 1955 Bedford

 

Første eier:

E P Ytrelid

 

Eier under treffet:

RHF Sunnmøre

 

Gikk i trafikk frem til 1977, og ble overtatt av RHF Sunnmøre i 1988 som har bevart den i orginal stand.

 

D-14849, 1955 Volvo B 614 F.

 

Første eier:

NSB Veholtruten

 

Eier under treffet:

Lokaltrafikkhistorisk Forening

 

Gikk i rute fram til midt på 70-tallet da Forsvaret overtok bussen. I 1982 overtok foreningen bussen.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

H-15724, 1956 Volvo.

 

Første eier:

Torleif Lilløy

 

Eier under treffet:

RHF Telemark

 

Ble utrangert i 1973, og kjøpt av RHF Telemark i 1991 som restaurerte den ferdig i 1994.

 

Vant: Beste snutebil.

E-15668, 1957 Scania-Vabis D 642.

 

Første eier:

Gjøvik og Vardal Bilruter

 

Eier under treffet:

Vestoppland Bussveteran

 

Den gikk i rute fram til 1974 da den ble solgt og endte opp som campingbuss. Sommeren 1995 ble den gjenfunnet og etterhvert renovert.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

 

B-5377, 1957 Scania-Vabis D 642.

 

Første eier:

Søndre Skjeberg Billag

 

Eier under treffet:

Veteranbussgruppen i Nettbuss Østfold

 

Bussen ble brukt til både tur- og rutekjøring. Sto hensatt en periode før den endte som reservebuss fram til 1976.

 

Bildet er fra RHFs arkiv over Veteranbusser.

K-3174, 1957 Volvo D 96 A.

 

Første eier:

Sørlandsruta, Mandal

 

Eier under treffet:

Sørlandsruta, Mandal

 

Den ble kjøpt inn som turbuss, og gikk over i rutekjøring fram til 1972. Da ble den solgt og endte opp som hytte på Kvinlog.

 

Bildet er hentet fra RHF.no.

S-7013, 1958 Volvo.

 

Første eier:

Firda Billag

 

Eier under treffet:

Firda Billag

 

Ble brukt som rutebuss frem til 1990. Den er ikke restaurert, bare vedlike-holdt, og i god stand.

 

S-3136, 1958 Volvo D 67 B.

 

Første eier:

Gol - Lærdal - Maristuen Billag

 

Eier under treffet:

RHF Sogn og Fjordane

 

Bussen er en turbuss med høyreratt. Var i trafikk fram til midt på 70-tallet.

 

Bildet av er tatt i Lærdal av busspage.net.

 

K-11877, 1959 Volvo.

 

Første eier:

Sirdal og Gyland Bilruter

 

Eier under treffet:

Sirdal Kommune

 

Bussen sto lagret i en garasje da den ble gjenfunnet i 1990, men først i 2003 ble den restaurert på Bjørge Karosseri i Skien for 775.000,-. Opprinnelig kostet den 111.500,- i innkjøp som ny i 1959.

Bli' me' oss på hjul med historien