Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1940 - 1949

Det var fire busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

H-15396, 1945 Ford.

 

Første eier:

Hans Løite.

 

Eier under treffet:

RHF Telemark.

 

Bussen ble brukt som lastebil i ukene, og som kirke- og turbuss i helgene. Den ble bortsatt i 1960, og gjenfunnet i 1996.

 

R-1128, 1946 Dodge.

 

Første eier:

L/L Automobilruta Fana-Bergen

 

Eier under treffet:

Gaia Veteranbusser

 

Bussen var opprinnelig en 1943-modell militær lastebil, men ble ombygget og satt i rutedrift etter krigen. Gikk i rute fram til 1964 eller 65.

 

Bildet er hentet fra RHF.no.

 

Z-11504, 1946 Volvo.

 

Første eier:

Rutebilene Øybuss i Tønsberg

 

Eier under treffet:

Interessegr. Brødrene Hanssens Auto

 

De driver en restaurert BP-stasjon på Nøtterøy.

 

Dette var den første nye bussen som ble levert til Vestfold etter krigen, og gikk i rute helt frem til 1960.

D-13019, 1946 Volvo B 512.

 

Første eier:

NSB Bilruter Kongsvinger

 

Eier under treffet:

Nettbuss AS

 

Bussen ble hentet ut av skogen i 1993 og restaurert av NSB Hølandsrutene.

 

Vant: Beste 1940-taller og

Best in show - publikumsprisen.

 

Bli' me' oss på hjul med historien