Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsklasser fra 1930 - 1939

Det var tre busser i Tønsberg i denne årsklassen.

 

B-10439, 1936 Chevrolet.

 

Første eier:

Hans Paulsens Bilruter på Onsøy

 

Eier under treffet:

Fredrikstadsdistriktets Rutebiler AS.

 

De kjøpte den i 1990, og i samarbeid med Råde karosseri fikk de restaurert bussen ferdig i 1992.

 

Vant: Beste 1930-taller.

 

O-1861, 1937 Volvo FC 90.

 

Første eier:

Bergen Hardanger Billag

 

Eier under treffet:

BHV Veteran.

 

Brukt i rute fram til 1967 og deretter tatt vare på. BHV Veteran overtok bussen i 1997.

 

Bildet er hentet fra RHF.no.

 

F-30051, 1938 Volvo.

 

Første eier:

Ola Nilsens Bilruter i Tjølling

 

Eier under treffet:

Nettbuss Ringerike AS.

 

Bussen gikk opprinnelig mellom Tjølling og Sandefjord i Vestfold, men ble i 1954 solgt til Håkon Solbakken på Sokna i Ringerike. I 1986 ble den overtatt av Engseth busslinjer og restaurert av dem, etter å ha vært en hytte i skogen.

Bli' me' oss på hjul med historien