Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Årsmøte 2006

Påtroppende leder, Harald Stenhaug, overtar formannsvervet av Rolf H. Therkelsen, som står til høyre i bildet.

 

Møtet ble holdt på ett av Scania sine møterom på Kilen i Tønsberg.

 

Fra venstre her sitter: Sommerstad, Kristian, Rolf, Egil og Helga.

 

Her er flere av de frammøtte. Fra venstre: Rolf, Liv-Inger, Stein Rune, Sommerstad, Leif Kåre, Kristian, Rolf, Egil, Helga, Jean og Terje.

 

Bli' me' oss på hjul med historien