Sist oppdatert: 8. mars 2019

RHF Vestfold © 2019

Ludvig Paulsen-bussen - Z-6045

Ludvig Paulsen-bussen er en Volvo B 72, 1958-modell. Ludvig Paulsen var et selskap som hørte hjemme i Horten, men det ble borte da det ble en del av Norgesbuss Vestfold.

 

Her er bussen pusset opp og på plass under RHFs Landsmøte i Sarpsborg i mai 2016.

Det blinker i ny lakk i Sarpsborg.

Ludvig Paulsens Bilruter var et selskap som høre hjemme i Horten.

Interiøret i bussen, sett forfra.

Her ser vi bussen bakfra.

Bakerst er det satt inn to bord - så her kan man gjøre litt kontorarbeid på tur.

Førerplassen ved motorkassen, og som dere ser er den høyrerattet.

I 1994 ble det laget en egen jubileumsavis for Ludvig Paulsen.

Her er et bilde fra tiden før den ble pusset opp.

Det er gjort mye jobb med denne, slik dette bildet viser.

Bli' me' oss på hjul med historien